top of page

 

Vi delar in barnen i två olika stadier baserat på deras ålder, fysiska utveckling och erfarenhet av sporten.

 

 
 
 
NIVÅ 1: The cyclone (Cyklonen)

 

 • Ungerfärlig ålder 4 till 6 år

 • 50 minuters pass en gång per vecka

 • Introduktion till idrotten genom roliga aktiviteter.

 • Huvudmålet är att barnen lär sig att kontrollera sin kropp. Av denna anledning deltar barn i aktiviteter som inte ser relevanta ut för golf men som stödjer deras utveckling inom golfen.

 • Den stora tonvikten ligger på de grundläggande färdigheterna. Det mesta av tiden går åt till att utveckla rörlighet, balans, koordination and snabbhet och göra aktiviteter som fokuserar på smidighet, kast, hopp, slag, fånga, visualisering/medvetenhet, rotation och kärnstyrka.

 • Aktiviteter ska vara roliga så att barnen börjar utveckla sin kärlek till sporten.

 • 30 % golfkunskaper

 • 70 % grundläggande rörelseförmåga

 • Barn uppmuntras att utöva olika sporter/aktiviteter som hjälper dem att utveckla sin grundläggande rörelseförmåga.

 

Varje 50-minutersklass är uppdelad i olika stationer. Barnen arbetar under en kort tid (cirka 10 minuter) med en specifik färdighet och roterar sedan till nästa station. Det blir mycket lek medan de jobbar med sin fysiska utveckling.

 

 
 
 
NIVÅ 2: The Smash: (Smashen)

 

 • Ungerfärlig ålder 7 till 10 år 

 • 50 minuters pass en gång per veckan

 • De grundläggande färdigheterna inom golf introduceras. Vi fortsätter dock att arbeta med den grundläggande rörelseförmågan, primärt på stabilitet, rörlighet, smidighet, balans och koordination. Vi gör det genom att kasta, horisontella slag, slag på marken, lossning av handleden och rörlighet/stabilitet i över-/underkroppen

 • 70% golfkunskaper

 • 30 % grundläggande idrott och grundläggande rörelseförmåga

 • Vi specialiserade oss på golf men vi uppmuntrar barn att fortsätta utöva andar sporter.

bottom of page