Vilken grupp passar dig

Steg 1 = 30 banan

När du börjar att träna och spela golf gör du först det som hör till 30-banan. I boken och på webben hittar du hur du bygger och spelar 30-banan och olika övningar som passar bra att börja med.

Till 30-banan finns också några ”Klara-utmaningar” och ”Göra-utmaningar”. När du klarat av en utmaning eller spelet på banan bockar du för den utmaningen i boken och på webbplatsen.

Steg 2 = 50 banan

Nästa steg är alltså 50-banan och de Klara- och Göra-utmaningarna som visas under 50-banan.

När du klarat av en utmaning eller spelet på banan bockar du för den utmaningen i boken och på webbplatsen.

Steg 3 = 100 banan

 

Det tredje steget är 100-banan och de Klara- och Göra-utmaningar som hör till 100-banan.

När du klarat av en utmaning eller spelet på banan bockar du för den utmaningen i boken och på webbplatsen.